تقسیم کننده پارکینگ یا دیوایدر

تقسیم کننده پارکینگ یا دیوایدر پارکینگ :  از جمله تجهیزات پارکینگی محسوب می شوند که برای تقسیم بندی محل های پارک و یا جلوگیری از برخورد وسایل نقلیه با یکدیگر و دیوار ها در پارکینگ ها اسفاده می شوند. قطعا وجود جداکننده ها از حوادث و خطراتی که در محل های پارک اتفاق میفتد جلوگیری می کند.

جداکننده جدا کننده پارکینگ جدا کننده فضا جدا کننده پارکینگ تولید کننده دیوایدر ارزانترین دیوایدر لوازم پارکینگ  تجهیزات پارکینگ ایمنی پارکینگ

دیوایدر یا تقسیم کننده پارکینگ

تقسیم کننده پارکینگ یا همان دیوایدر پارکینگ: از برخورد کردن خودروها با دیوار پارکینگ یا با یکدیگر جلوگیری می نماید.

پارک کردن خودرو در پارکینگ ( به علت نداشتن دید کافی و جای کم ) برای اکثر رانندگان امری مشکل به شمار می رود .