خرید اینترنتی ضربه گیر ستون پارکینگلیست تعدادی از پروژه های شناخته شده و معروف، که از محصولات گروه صنعتی پارسیان استفاده نموده اند (ساختمان نگین ساختمان رنو)

لیست تعدادی از پروژه های شناخته شده و معروف، که از محصولات گروه صنعتی پارسیان استفاده نموده اند (ساختمان نگین ساختمان رنو)

 

ضربه گیر ستون پارکینگ دیوار : ساختمان نگین و ساختمان رنو