لیست تعدادی از پروژه های شناخته شده و معروف، که از محصولات گروه صنعتی پارسیان استفاده نموده اند (مجتمع تجاری امیر کبیر(تکناب))