بایگانی برچسب برای: ضد لغزش رمپ

محافظ ستون محصولی جهت جلوگیری از ایجاد خسارت؛ در هنگام برخورد احتمالی خودرو با ستونهای پارکینگ میباشد.

گروه صنعتی پارسیان همگام با پیشتازان صنعت ترافیک اقدام به تولید انواع محافظ ستون ،در مدلها،سایزها ،و رنگهای متفاوت نموده است.

بایگانی برچسب برای: ضد لغزش رمپ