بایگانی برچسب برای: محافظ ستونهای فریمدار

محافظ ستون فریمدار متشکل از 1 فریم فلزی در بیس کار و 1 روکش از مشتقات پی وی سی نرم و شبرنگ های روی کار